Møtekalender

Velkommen til møter i Spiren!

Dersom ikke annet er nevnt, har Spiren møter søndager kl. 11 i Spirens faste møtelokale i Betel Konnerud (Thorrudgata 8). Våren 2024 er det søndag 10. mars (brødretur), søndag 24. mars (palmesøndag) og søndag 19. mai det IKKE er søndagsmøter. I pinsehelgen er det i stedet møtet mandag 20. mai (andre pinsedag).

Vi har med mat som vi deler sammen etter møtene. Omlag én time ut i søndagsmøtene, er det egen samling med undervisning og aktiviteter spesielt tilrettelagt for barn. Dersom du har spørsmål i tilknytning til samlingene, ta kontakt med Tormod Evensen (958 73 026) eller Conrad Myrland (950 81 882).

Andre møter og samlinger våren 2024