Møtekalender

Velkommen til møter i Spiren!

Dersom ikke annet er nevnt, har Spiren møter søndager kl. 11 i Spirens faste møtelokale i Betel Konnerud (Thorrudgata 8).

Vi har med mat som vi deler sammen etter møtene. Omlag én time ut i søndagsmøtene, er det egen samling med undervisning og aktiviteter spesielt tilrettelagt for barn. Dersom du har spørsmål i tilknytning til samlingene, ta kontakt med Tormod Evensen (958 73 026) eller Conrad Myrland (950 81 882).

Møter høsten 2023

Alle søndager møte kl. 11, bortsett fra søndag 20. august (barnetur til Sverige) og søndag 22. oktober (helgestevne på Oven).

Søndag 3. september er et tredje unntak, da er det ettermiddagsmøte med start kl. 16.


Søstresamlinger (privat)

Torsdag 24.aug kl. 19

Torsdag 14.sep kl. 19

Torsdag 12.okt kl. 19

Torsdag 02.nov kl. 19

Torsdag 30.nov kl. 19

Brødresamlinger (på lokalet) 
Tirsdag22.augkl. 19
Tirsdag12.sepkl. 19
Tirsdag10.oktkl. 19
Tirsdag7.novkl. 19
Tirsdag5.deskl. 19
Unge Spirer (fra 10 år)  
Lørdag23.sepkl. 17-21Lokalet
Lørdag28.oktkl. 17-21Lokalet
Lørdag25.novkl. 17-21Lokalet
Lørdag16.deskl. 17-21Lokalet
Unge Spirer +13 år (privat) 
Fredag08.sepkl. 18-22
Fredag06.oktkl. 18-22
Fredag10.novkl. 18-22
Fredag08.deskl. 18-22
Barneklubber for gutter og jenter +5 år
Lørdag26.aug
Torsdag21.sep
Torsdag26.okt
Torsdag23.nov
Torsdag14.des