Ikke kast bort livet ditt!

Ikke kast bort livet dittLa meg begynne med et alvor du sjelden møter: Livet ditt står eller faller på det som jeg vil dele med deg! Dette handler ikke om mine filosofiske ideer, og jeg presenterer ikke nye religiøse oppfinnelser for deg. Budskapet har hatt mer innflytelse på verden, og vært mer bærekraftig, enn noe annet budskap de siste to tusen åra. Snart har alle verdens folkeslag hørt det; alle språk formidlet det; alle nasjoner blitt konfrontert med det; store byer blitt transformert av det; millioner av mennesker blitt satt fri ved det; og motløse sjeler har funnet et levende håp i det. Budskapet vil nå helt til jordens mest bortgjemte kroker, og så vil det fullføres. Det er Han som gav deg livet som har gitt budskapet til verden, ikke jeg.

Last evt. ned i pdf-format: Ikke kast bort livet ditt! – Traktat av Tormod Evensen

Livet er uerstattelig og dyrebart! Men det er også skremmende sårbart. Har vel noen overlevd? Dagene våre er på lånt tid. Ja, jeg vet det er få som vil høre om slikt; folk vil jo helst glemme og heller døse i nuet – «Kom, la oss spise, drikke og være glade, for i morgen dør vi!», sier liksom vår generasjon. For hvor mye tid og smerte kan man vel ikke drepe med litt penger og underholdning? Men hvor finnes vel ekte fred? Hvor lykkelig er egentlig denne verdens lykke? Man kan jage etter vind hele sitt liv uten å fange den. Enkelte mennesker vinner kanskje stor rikdom eller ære; de har alt, men det er også alt de har. Det eneste de får ta med seg i graven er to tomme hender. Det er mye man kan kaste bort livet sitt på, men det er bare en eneste skatt i denne verden som virkelig er verd å både dø og leve for. De få som finner den forkaster gledelig alt annet for å eie denne ene – men folk flest leter ikke engang. Deres gull ruster bort og deres gods blir røvet fra dem. Men i dette enkle evangeliet finnes en skatt som kan gi evig liv til det åpne hjerte.

Evangelie er et gresk ord som betyr «godt budskap». Kristne bruker det som oftest som en samlebetegnelse på selve hjertet av Bibelens lære. Dette er de mest avgjørende ord som Gud har talt til menneskeheten. Men slik stjernene blinker klarest på en bekmørk himmel, slik skinner også det gode i budskapet tydeligst fram etter en alvorlig beskrivelse av menneskenes mørke situasjon. Før du kan forstå hva godt Gud har gjort for deg gjennom Jesus, må du først innse at du har et alvorlig problem! Jesus Kristus kom for å redde deg, men hva trenger vel du å bli reddet ifra?

Ditt problem er at Gud er god!

Livet ditt ble ikke til av seg selv, eller av tilfeldigheter. Du lever ikke i en meningsløs verden der livet kun er hva du selv gjør det til! Livet ble gitt deg av Gud, og Han tenkte på deg allerede før jordas første byggestein ble lagt. Han formet deg på en helt fantastisk måte i magen til moren din! Og faktisk, så er ikke Gud så ulik deg og meg, for vi er alle Hans slekt. Som oss, har Han sin helt unike personlighet og karakter, og Hans navn betyr: «Jeg er den jeg er». Han skiller seg likevel sterkt fra oss, fordi Han er den eneste som er Gud. Selv ikke universet rommer Ham, det ligger bare sårbart og avhengig i Hans hånd. Heldigvis er Han en god Gud.

«Herre, til himmelen rekker din miskunn, din trofasthet når til skyene» Salme 36,6

Hans barmhjertighet og godhet har ingen ende! Det er ditt største problem! La meg forklare: Humanismen i vår tid fremhever menneskehjertet som det ypperste og edleste som finnes. «Følg hjertet ditt», sies det. Jesus lærte det motsatte – at denne verdens ondskap kommer av alt det mørke som herjer i menneskenes hjerter!

«For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene: hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utskeielser, misunnelige øyne, spott, hovmod, vettløshet. Alt dette onde kommer innenfra og gjør mennesket urent» Markus 7,21–23

Umoral og korrupsjon preger alle samfunn, og slik har det vært så lenge historien kan fortelle. Ja klart, vi kan se mye vakkert og verdifullt ved mennesket, for det er jo skapt av Gud. Men vi forstår ikke hvor langt unna vi er fra det Han skapte oss for. Gud har en totalt annen standard enn oss, og kun ved å kjenne Han slik Han er, kan vi forstå hvor lavt menneskeheten vår har falt. Gud er, mildt sagt, ikke imponert over vår verden eller hvordan vi oppfører oss. Urettferdigheten som Han ser er grusom! Menneskehetens kapasitet til det onde er skremmende, og hver og en av oss er medskyldige, i mer eller mindre grad.

Gud er rettferdig. Han elsker det gode med en dyp kjærlighet, og hater det onde med et intenst hat. Gud lengter etter å utøve rettferdig dom på jorden, og en dag skal Han gjøre nettopp det. Det finnes ikke en eneste morder, voldtektsmann, bankraner eller barnemishandler som ikke skal få sin fortjente straff.

«Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett» Romerne 1,18

«Din rettferd er som mektige fjell, som det store havdyp er dine dommer» Salme 36,7

Guds rettferdighet er en stor trøst. Det er en dyp glede i meg når jeg tenker på at Han en dag tørker bort hver eneste tåre fra mine øyne – for alt hat og svik og nød blir vasket bort fra denne jordens overflate. Guds vrede er ikke et ukontrollert temperament som Han ikke har styr på. Nei, vreden kommer av Hans rettferdighet, og Hans dommer er nøye kalkulert. Han har ingen planer om å la ondskapen vare for alltid, heldigvis.

«For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferd» Apostlenes gjerninger 17, 31

De fleste ønsker vel å bure inne slike som volder krig og skade mot andre. Mange vil nok si seg glad for at Gud skal rydde opp og sette ting på plass. Men evangeliet blir kanskje mer provoserende når det også hevder at Gud skal dømme løgnere, tyver, baktalere, selvopptatte, ekteskapsbrytere, snyltere og spottere. For hvem er vel ikke en tyv, en selvopptatt eller en løgner? Nordmenn flest tror kanskje særlig godt om seg selv. Vi lever vel kanskje i en slags boble, der de aller færreste er geriljaledere, voldtektsmenn, terrorister eller ansvarlige for menneskehandel. Men selv om vi på grunn av våre forfedres tro til Gud har blitt bevart fra mye ondt, bør vi ikke tenke så godt om oss selv.

Se bare på den hurtige utviklingen i vårt lands moralske forfall – da jeg var barn handlet poplåtene om forelskelse, da jeg var tenåring handlet de om kjærlighetssorg, og i dag høres ofte refrengene ut som grove samleier. Klikk deg inn på Netflix og se hva slags ondskap som folk «nyter» på frikveldene sine: mord, utroskap, sjalusi, massakre, psykotisk krim, sarkastisk humor, dop eller annen elendighet dominerer det meste av innholdet, gjør det ikke? Hva er det med mennesket som gjør at det «koser» seg med dette? Barna som vokser opp utsettes for meningsløs underholdning i timevis, og må tilbringe det meste av dagen borte fra foreldrene sine – er det riktig? Ungdommen er så å si overgitt til seg selv, og det å skulle prøve ut alt de har lyst til blir nærmest sett på som en menneskerett. At norsk lov har lagt til rette for å drepe mer enn en halv million uønskede barn i mors mage, har for lengst knekt vårt lands uskyld. Vår generasjon vet ikke lenger hva renhet er, og evnen til å gjenkjenne det som er rett og godt er tydeligvis blitt borte. Folk innbiller seg kanskje at det er all good alt sammen, at livet bare skal nytes slik en hver finner det best – men de vet innerst inne at Gud ser, bryr seg, og skal dømme verden med rettferdighet.

Nok om dem, hva med deg? Folk er som regel fornøyde med seg selv så lenge man kan peke på noen andre som er verre. Men Gud har ingen slik standard. Hva er vel godt – hvor går grensen for hvor god man må være for Gud? Han har faktisk definert det, og alle bommer vi fullstendig på dette målet.

«Det finnes ikke én som er rettferdig, ikke en eneste» … «For alle har syndet og mangler Guds herlighet» Romerne 3,10 & 3,23

Ingen er gode for Gud. Vi er alle syndere, som betyr at vi er kriminelle i henhold til Hans lov. Han har faktisk avslørt dette for deg også, ved å legge en moralsk lov ned i ditt indre. I tillegg har Han gitt deg en samvittighet – et alarmsystem som blinker rødt hver gang du overtrer denne indre loven. Har du noen gang kjent det hjertebanket, eller den knuten i magen når du gjorde noe galt? Noen mennesker er ganske sensitive til denne indre loven og samvittigheten, mens andre ignorerer dette så lenge at det etter hvert slutter å fungere. De førstnevnte kan være svært moralske mennesker, og de sistnevnte kan gjøre grusomheter uten å blunke. Likevel formidler evangeliet at verken «snille» eller «slemme» mennesker er rettferdige for Gud. Selv ikke de som prøver å være samvittighetsfulle har rett til å komme til himmelen. Har du noen gang tenkt over hvorfor du egentlig har en samvittighet? Poenget med denne indre loven og samvittigheten er å gjøre deg bevisst om hva Gud vil, og advare deg når du gjør imot Ham. Samvittigheten avslører dine gale gjerninger for deg selv, men også ditt hjertes virkelige tilstand; at du er på kant med Gud; at du er kriminell i Hans øyne; Han anser deg som syndig. Meningen er å avsløre oss alle som syndere; at vi alle trenger frelse fra Hans rettferdige vredes dom.

Hvordan er du egentlig, sånn innerst inne? Du betyr mye i Guds øyne, og Han gav deg liv fordi Han er god mot deg. Det er hjertet ditt, ditt indre vesen, som betyr mest for Ham, for livet springer ut i fra det. Om du smiler pyntelig, sminker deg vakker, eller mestrer å ha fine fasader, så ser Gud alt, og kjenner deg bedre enn du selv gjør. Hva ser Han da, når Han ser på deg?

«Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» Matteus 5,8

Er du ren i Hans øyne? Vil du smile trygt når du står foran Gud? Vil Han gi deg et anerkjennende blikk? Dette bør du tenke over, for en dag møter også du din Skaper, ansikt til ansikt, enten du vil eller ikke.

Test deg selv: Tenk deg at en venn hadde et kamera, og filmet deg tjuefire timer i døgnet, gjennom flere uker av en tøff periode i ditt liv. Alt du gjorde i ditt mest ensomme sted, alt du sa i ditt villeste temperament, og alt du hvisket i det innerste rom, alt ble filmet og dokumentert. Forestill deg så at dette kameraet snappet opp alt du tenkte; alle dine stille tanker om deg selv og andre; alt dine øyne så, alt du snek på, begjærte, fantaserte, drømte, misunte… Hvor ville du ha gjort av deg om denne «vennen» hadde lagt alt dette ut på YouTube, og delt det med alle dine venner på Facebook? Ville du følt deg naken? Ville du skammet deg? Kan det være at du har mye du vil skjule for andre? Om det er så, tenk at det er innfor andre mennesker som sikkert er like ille selv, eller verre. Hvordan tror du da det vil være når du står avslørt og naken fremfor Guds egen Sønn som er helt rettferdig?

Disse ting skriver jeg ikke for å være hard eller slem. Jeg vet ikke hvilken erkjennelse du sitter inne med, men den som ikke innser sitt indre opprør mot Gud, vil heller ikke søke fred med Ham. Jesus sa: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Ditt problem er altså at Gud er god, og du ikke. Du trenger å bli reddet fra den strenge dommen som skal komme, og bli satt fri fra de destruktive kreftene i hjertet ditt.

Redningen din er også at Gud er god!

Gud er barmhjertig, omsorgsfull og Han elsker å tilgi. Kjærligheten Hans er så stor at den favner alle, selv Hans verste fiender. Ikke bare elsker Gud sånn litt nå og da, når liksom følelsene Hans er på høyden – nei, Gud er kjærlighet! Hans kjærlighet er dyp, ren og sterk – noe ganske annet enn du har sett i en romantisk film eller følt i ditt sterkeste øyeblikk!

«For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann. Veldige vann slukker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort» Høysangen 8,6–7

Guds kjærlighet er en enorm kraft – ingenting kan stå seg imot den! Den utholder alt, tåler alt, håper alt og tror alt. Den tar aldri slutt. Selv om vi gjør opprør, og Gud ser ondskapen som har fordervet vår menneskehet, forkaster Han oss ikke uten å strekke ut sin hånd til frelse. Gud har vist oss sin kjærlighet ved å gi oss den mest kostelige gave – det mest verdifulle og kjæreste Han har!

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» Johannes 3,16

Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dø for snille og rettferdige folk, for de finnes ikke. Jesus ble gitt for å dø for syndere, som du og jeg. Gud elsker, ikke fordi vi er så elskverdige, men fordi Han er kjærlighet! Du spør kanskje hvorfor Jesus er en så god gave? Ja, hvorfor måtte Jesus , egentlig?

Tenk først på det jeg har skrevet: Gud skal dømme deg og holde deg ansvarlig for det livet Han har gitt deg. Gud er jo jordens Dommer. Synd betegner våre brudd på hans lov, som for eksempel sier: «Du skal ikke lyve.» Har du noen gang løyet? Ok, men er du ikke da en løgner? Har du helhjertet elsket Herren din Gud og gitt Ham ære slik han fortjener av deg? Har du alltid hedret din mamma og pappa, og vært lydig mot dem? Ikke det? Har du noen gang stjålet? Vel, da er du kanskje en tyv også? Du vil muligens forsvare deg med at noen har løyet mer enn deg og stjålet mer betydelig enn deg, men kommer man vel langt med å peke på andre i retten? Løgnere og tyver går ikke fri; de må stå til rette for sine lovbrudd. Hvordan kan Gud da tilgi deg, dersom du er en kriminell etter Hans lov? Kan Han, som er dommer over ditt liv bare overse de onde tingene du har gjort? Nei, da er Han verken kjærlig eller rettferdig!

La meg illustrere: Se for deg at moren din en dag ble brutalt slått ned av en hensynsløs og kriminell mann. Heldigvis ble gjerningsmannen pågrepet av politiet og tiltalt. Etter rettsaken sto han klar til å motta sin dom. Tenk deg så at dommeren plutselig sa: «Fordi jeg er en så kjærlig og god dommer så velger jeg å tilgi ham alt han har gjort, og erklærer han uskyldig.» Hva!? Du ville vel vært den første til å rase mot den dommeren, for han var verken kjærlig eller rettferdig! Gud er ikke korrupt som dette. Så hvordan skal du kunne stå innfor Gud uten å møte Hans vrede, dersom du er en synder? Det er her Gud viser sin store kjærlighet, og gjør det umulige mulig ved sin egen Sønn – å være rettferdig og ennå kjærlig mot oss.

Jesus Kristus var et menneske som du og jeg. Men Han var mer enn et menneske. Han var og er Guds Sønn: «Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen,» sier Bibelen. Jesus var fullstendig god og rettferdig for Gud, men ble dømt til døden som kriminell av oss mennesker, utrolig nok. Jesus ble korsfestet; brutalt henrettet av romerske soldater, etter ønske fra noen jødiske ledere. Men i endelig forstand skal verken romerne eller jødene få alt ansvaret for å ha drept Jesus. Gud selv gav Jesus til å dø, og Jesus gav sitt liv helt frivillig! Ved hjelp av fariseernes sjalusi så overgav Den Allmektige sin Sønn til å piskes, tortureres og henrettes. Det­ te var Guds plan med Jesus hele tiden.

«Det var Herrens vilje å knuse ham», sier Bibelen. Hvorfor ville Gud knuse sin eneste Sønn? Hva skjedde egentlig på korset?

«På sin egen kropp bar Han våre synder opp på treet» 1 Peter 2,24

Jesus ble naglet i hender og føtter; spikret til et trekors. På seg selv bar Han våre synder. Han døde ikke for sin egen skyld, for selv var Han skyldfri. Likevel behandlet Gud Ham som en kriminell.

«Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme Ham» Jesaja 53,6

Straffen som vi alle fortjener lot Gud falle på Jesus. Han ble som et slaktedyr, et offer som tok imot Gud Faders vrede! Jesus sonet den straffen jeg skulle hatt! Gud tok ut sitt rettferdige sinne og hat mot min synd på sin egen elskede Sønn, i stedet for på meg. Du skal vite at du aldri har hørt noe mektigere og mer radikalt enn dette!

Evangeliet er mer blodig enn romantisk, ja, like brutalt som det er herlig. Guds kjærlighet viser seg like voldelig som Hans vrede – men det er fordi, i en verden der alle har blod på hendene, må blod utøses for at rettferdigheten skal tilfredsstilles.

«Ham [Jesus] har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet» Romerne 3,25

Slik viser Gud at Han er helt rettferdig og at Han samtidig kan rettferdiggjøre de skyldige, uten å være en korrupt dommer. Fred med Gud får du ikke utenom å kjenne Jesus, for uten Ham er det ingen annen som soner din skyld. Gud har slik funnet en vei for sin tilgivelse og velvilje til å nå menneskers hjerter. Og ikke bare vil Han erklære oss rettferdige og slippe oss inn i sitt rike – men Han omfavner oss med den samme kjærlig­ het Han har til sin Sønn, Jesus Kristus.

Jeg, som før ikke brydde meg om Gud eller Hans vilje, men som levde egoistisk og destruktivt, ble adoptert som en ekte sønn av Gud! Han fødte meg på ny ved sin Hellige Ånd, og øste ut sin kjærlighet i mitt lille, fattige babyhjerte. Og som en god Pappa oppdrar Han meg daglig i et nytt liv, et hellig liv! Ja, Han former meg litt og litt mer lik min eldstebror, Jesus! Hvilken kjærlighet Gud har vist meg – og ja, hvilken kjærlighet Han har vist deg ved å gi sin Sønn til soning for dine synder. Om du vender om og tror på Ham.

Å respondere på evangeliet…

Evangeliet som jeg har delt med deg handler om det Gud har gjort for deg gjennom Jesus Kristus. Når alle språk og folkeslag har hørt budskapet, vil Jesus igjen komme og utføre sin endelige dom på jorden. De som tok Hans ord til hjertet blir gitt det evige livet som Han har lovet, men de som fornekter denne frelsen vil straffes for evig for sin synd. Jesus befalte en respons på budskapet om det skal få slå rot, vokse og bringe frelse i våre liv: «Vend om og tro på evangeliet», sa Jesus.

Å vende om betyr at du tar et oppgjør med det livet du har levd, og gir deg over til å leve et helt nytt liv med Ham. Be Han om tilgivelse dersom du kjenner sorg og anger over noe. Omvendelse er å erkjenne ansvaret for dine gjerninger og din synd, og snu deg bort fra all dårlig livsførsel. For å klare det, vet vi at vi trenger Guds hjelp og kraft, og at Han må gjøre en slags hjerteoperasjon i oss. «Jeg gir dem et annet hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dem,» sier Gud.

Les det nye testamentet i Bibelen for å se hva Gud vil at du skal snu deg bort fra, og hva Han vil at du skal vende om til. Som himmelen er høyere enn jorden, slik er også Guds veier høyere enn våre veier, og Hans tanker høyere enn våre tanker. Han har så mye å lære deg! Å vende om er å bli villig til å la seg forvandles av Ham. Søk Ham helt til han svarer deg – ikke innbill deg noe! Han lever, svarer og jubler over hver eneste som kommer til Ham for å få nåde.

Å tro betyr å stole på Jesus Kristus. Den som tror, har tillit til Ham og følger Ham. Kristendom er ikke å leve etter bud og regler, men å være en etter­ følger av Jesus Kristus. Personlig kjennskap til Ham får du gjennom å motta Den Hellige Ånd. Du kan ikke produsere eller skape dette i ditt indre – det eneste du kan gjøre er å vende deg tillitsfullt til Gud og be Han gi deg tro og fylle deg med sin Ånd.

«Den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort» Johannes 6,37

Mottar du Den Hellige Ånd, blir du Guds barn. Da kan du være trygg, for som en god Far både oppdrar og fører Han sine barn fram gjennom livet. Ved din egen viljestyrke og kraft vil du komme til kort – derfor er tro og tillit til Jesus så viktig. Hver den som vender om og tror på Jesus har også søsken her på jorden å stå sammen med. Jeg oppmuntrer deg sterkt til å finne noen andre kristne, for du trenger dem, og de trenger deg. Men pass deg for hyklerne, de som i navnet kaller seg kristne, men som ikke ligner på Jesus eller tar Hans ord på alvor. At Jesus er Herre, betyr at Han bestemmer og regjerer over livet ditt. Ta derfor Hans Ord seriøst; bygg ditt liv på Bibelen.

«Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær!» Jesaja 55,6

Må det gå deg godt! Ta gjerne kontakt om du måtte ønske. Guds fred.

Skrevet av Tormod Evensen

E-post: toormood@hotmail.com
Telefon: 958 73 026
Spiren menighet (www.spiren.org)

Last ned denne artikkelen som PDF.

Ikke kast bort livet ditt! – Traktat av Tormod Evensen

Dette innlegget ble publisert i Aktuelt og merket med , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenken.

1 svar til Ikke kast bort livet ditt!

  1. Per Andreas Kristoffersen sier:

    Dette var et fantastic budskap. Godt for egen del, til å forklare hvorfor ALLE trenger Jesus, selv om vi menneskelig sett kjenner oss vellykkede,snille og greit. Takk til deg Tormod, og til menigheten Spiren!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *